Dit is onze kandidatenlijst:


1 - Frans Maas (PVOJ), Gemeenteraadslid

 

Ik ben 20 jaar raadslid, fractievoorzitter van de PVOJ en bestuurslid van FNV Lokaal, Regio Eindhoven-De Kempen.

Ik ben gepensioneerd en was voorheen belastingambtenaar  (medewer-ker controle midden en kleinbedrijf). 

Ik ben vrijwilliger bij Cordaad en F.N.V. 

Mijn hobby's zijn vakbondswerk, fietsen en de tuin bijhouden.

Ik ben lid in de orde van Oranje Nassau.

Ik vind het belangrijk dat Heeze-Leende een bestuur krijgt dat toegankelijk is voor alle burgers, transparant is en de burgers vanaf het begin bij plannen betrekt. 


 

2 – Alide Hijmans (GroenLinks), Gemeenteraadslid

 

Ik ben Jurist, (oud) rechter, advocaat en mediator.

Ik doe ook pro deo mediations en coördineer de collectes van Natuurbescheming in Heeze.

Ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble.

 

Op mijn 18e vertrok ik uit Heeze en zo´n 45 jaar later kwam ik terug. Heeze is een goede plek, en daar wil ik naar vermogen aan bijdragen.

3 – Chris Jacobs (GroenLinks)

 

Ik werk bij de gemeente Helmond als informatiemanager in het sociaal domein en woon nu bijna 30 jaar in Heeze.

Was de afgelopen jaren secretaris van de Laarstukken  en voorzitter van de MR van OBS de Trumakkers.

Ben op dit moment bestuurslid van het Wagenbouwers platform van de Brabantse Dag.

 

Mijn hobby's zijn wandelen in de natuur en ik speel klarinet en saxofoon in een muziekgezelschap.

 

Ik wil me graag via mijn bijdrage aan een progressieve partij inzetten voor de gemeenschap van Heeze-Leende.

 

4 - Herman den Dulk (GroenLinks & PVOJ)

 

Ik ben lid van de steunfractie van de PvOJ en 8 jaar lid van GroenLinks.

Ik heb gewerkt als manager in het welzijnswerk, kinderopvang en de zorg (verstandelijk beperkten, psychiatrie en jeugdzorg).

 

Ik heb diverse bestuursfuncties vervuld, o.a in het vluchtelingenwerk, in een schoolbestuur en in cliëntenraden. Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad van een zorginstelling in Eindhoven.

 

Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor Weet, een vereniging voor eetstoornissen.

5 – Mandy Beks (PVOJ)

 

Ik ben Pedagogisch medewerkster bij een kinderdagverblijf en werk in een kledingwinkel.

 

Ik doe aan handbal, hou van creatief bezig zijn en dagjes uit gaan met vriendinnen.

 

Ik vind het belangrijk dat mensen respect hebben voor de ander. Samen werken aan een mooie toekomst.

6 – Desireé Hornikx

 

Ik maak verteltheater onder de naam Friponne.

Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed. Door middel van theater wil ik zowel kinderen als volwassenen daarvan laten genieten.

Kunst en cultuur dragen wezenlijk bij aan het welzijn van mensen,

jong en oud.

 

Een gezonde gemeente is een groene gemeente en een groene gemeente denkt ook aan toekomstige generaties.

Ik woon in Heeze.

7 – Sandra de Haan (GroenLinks)

 

Ik ben striptekenaar, webredacteur en actief IVN-lid.

Ik hou van wandelen, fietsen, natuurfoto's maken, social media en artikelen schrijven. Dol op bomen en paddenstoelen.

Ik organiseer muziek- en theatervoorstellingen in Cultuurtuinhuis de Schoenendoos.

 

Behoud van een soortenrijke natuur en een schoon milieu milieu zijn geen luxe maar noodzaak. Voor onze gezondheid én voor onze economie.

Het mooie landschap is het groene kapitaal van Heeze-Leende. Wees er zuinig op en betrek burgers bij hoe je ermee om gaat.

Ik woon in Heeze.

8 – Adi Schonenburg (PVOJ)

 

Ik ben gepensioneerd elektromonteur en heb 45 jaar gewerkt bij Tijssens in Heeze.

 

Ik ben vrijwilliger bij Omroep Radio Horizon.

Mijn hobby's zijn golf, zwemmen en fietsen.

Ik ben lid van tamboerkorps NAT.

 

Ik vind behoud van de leefbaarheid van de kernen belangrijk en dat de gemeente luistert naar de burgers.

9 – Dick Witvliet (GroenLinks)

 

Ik ben chauffeur van beroep en mijn hobby's zijn fietsen en muziek maken.

 

Ik vind het belangrijk dat in de gemeente, op sociaal-economisch gebied en wat duurzaamheid betreft, een progressief geluid gehoord wordt.

Ik woon in Heeze.

10 – Rob Pessers (PVOJ)

 

Ik ben ambassadeur voor Verzilvert het 60 Plus Platform.

Ook ambassadeur voor Kangenwater van Enagic, het gezondste water van de wereld.

Verder vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk in de wijk en natuurlijk voor de BrabantseDag te doen.

 

Mijn hobby's zijn, in willekeurige volgorde o.a. lezen, wandelen en fietsen.

 

Ik vind het belangrijk dat iedereen in zijn / haar waarde gelaten wordt en men elkaar respecteert in doen en laten.

11 - Joyce Sanders - v.d. Heijden (PVOJ)

 

Ik ben werkzaam in het Nicasiushuis in Heeze als verzorgende, ben getrouwd en heb twee kinderen.

 

Als ik vrij ben ga ik leuke dingen doen met de kinderen.

12 - Frank Beks (PVOJ)

 

Ik heb een transportbedrijf in Leende en ben lid van het gilde de Jong Schut.

 

Ik vind het belangrijk dat de kernen mobiel blijven.

Sluipverkeer moet aangepakt worden.

13 - Frank Verberne (PVOJ)

 

Ik ben meubelmaker en interieurbouwer.

 

Mijn hobby’s zijn hardlopen en fitness.

Ik woon in Leende.

14 - Diana Faes – v.d. Berg (GroenLinks)

 

Ik ben verpleegkundige bij Kempenhaege en woon in Sterksel.

Ik ben vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Heeze-Leende.

 

Mijn hobby's zijn: handwerken, fotograferen en in de tuin werken.

Ik ben moeder van Jaap, Teun, Derk en Gijs.

 

Ik vind het belangrijk dat duurzaamheid en vergroening serieus nagestreefd worden en dat er transparantie in de politiek is.

15 - Peter van Elderen (PVOJ)

 

Ik ben voormalig postcommandant Rijkspolitie Leende, Inspecteur / Operationeel Chef/Officier van Dienst, Regiopolitie Brabant Z-O. Docent aan ROC t.b.v. opleiding Beveiliger.

 

Thans ben ik talent scout bij de KNVB. Hiker (oproepbasis).

Mijn hobby's zijn sport (actief en passief) en zeevissen.

 

Ik vind het belangrijk dat inwoners van Heeze-Leende kunnen verblijven in een veilige en leefbare woonomgeving en dat de kernen hun eigen identiteit kunnen behouden.

16 - Frans Schenkels (PVOJ)

 

Ik ben metselaar in de bouw.

 

Ik heb vogels en ga graag vissen.

Ik woon in Leende.

17 - Peggy v.d. Heijden - van Galen (PVOJ)

 

Ik ben cateringsmedewerkster bij Sodexo en ben geboren en getogen in Heeze.

Ik ben actief bij wagenbouwersgroep Ietskes Schif.  

18 - Henk Nijboer (PVOJ)

 

Ik werk bij VDL kunststoffen in Heeze, verzorg daar proefspuitingen van nieuwe mallen en leid ik studenten op.

 

Mijn hobby's zijn fietsen en wandelen.

 

Ik zit in de raad van elf van de Ossedrijvers in Sterksel en ben actief bij de EHBO vereniging.

19 - Jac Staals (PVOJ)

 

Ik ben lid en natuurgids van het IVN Afdeling Heeze-Leende.

Lid van het Gemengd Koor ‘Leends Accoord’. Ik verzorg rondleidingen door de monumentale Kerk van Sint Petrus’ Banden in Leende.

 

Mijn hobby’s zijn geschiedenis, archeologie, lezen, fotografie en video.

 

Ik vind het vooral belangrijk dat de Natuur echt gewaardeerd wordt; want wij maken er allemaal deel van uit.

 

Ik heb een lintje ontvangen en ben lid in de orde van Oranje Nassau.

20 - Mieke Bonn

Ik ben beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant. Ik houd me bezig met het vraagstuk hoe gemeenten het best in kunnen spelen op de taken en vraagstukken van deze tijd en op wat er op hen afkomt. Hoe zorg je voor meer slag- en schakelkracht van gemeenten? En hoe blijf je tegelijkertijd als gemeente herkenbaar voor je burgers en betrokken bij wat er lokaal gebeurt?

Als het gaat om betrokkenheid op lokaal niveau vind ik het zelf heel wezenlijk dat een gemeentebestuur er werk van maakt dat iedereen een plek heeft in onze samenleving.

Ik heb verschillende bestuurlijke functies vervuld (w.o. voorzitter van een lokale afdeling van een partij en van het Heezer Vocaal Ensemble, secretaris van de regionale afdeling Pharos, een vereniging voor ouders met hoogbegaafde kinderen).

Mijn hobby's zijn geologie, zingen en roeien. Ik woon 20 jaar in Heeze.

 

21 - Ciel Broekx

 

Ik ben tuinontwerper en illustrator. Mijn hobby's zijn natuur, tuinieren, tekenen en buiten zijn. Ik ben vrijwilliger bij het IVN.

 

Ik vind vanzelfsprekende aandacht voor natuur en landschap belangrijk, in de breedste zin van het woord. Dat het gewoon is dat ook op landbouwgrond bomen blijven staan, overhoekjes er mogen zijn en dat handhaving op dit gebied helder en eenduidig is. 

 

Het is voor mij een hoofdzaak dat de overheid op haar eigen regelgeving handhaaft.

Ik woon in Heeze.

22 - Frans van Weert (PVOJ)

 

Ik ben ex-bakker, maar nog steeds actief in mijn familiebedrijf.

 

Ik vind contact met mensen heel belangrijk en ook dat het dorpsgezicht behouden blijft.

 

Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid en behoud van de middenstand in de kernen. Ik zwem en duik graag en woon in Sterksel.

23 - Kees Smedema (GroenLinks)

 

Ik ben actief bij de Fietsersbond en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Bieb. Lang geleden was ik gemeenteraadsraadslid in Geldrop. Ik maak graag muziek, ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble, speel klarinet en ben mede-organisator van Muziek in de Wijk. 

 

Ik begon mijn loopbaan als docent bij een universiteit in Nigeria.

Daarna heb ik bij Philips gewerkt in verschillende landen in technische en managementfuncties. Ik woon in Heeze.

 

 

Ik vind dat het voor fietsers veiliger en comfortabeler moet worden, zodat minder mensen met de auto gaan en we ook voor kinderen een veilige omgeving bieden.